• การท่องเที่ยว
  • การท่องเที่ยว
  • การท่องเที่ยว

คู่มือการเดินทางของลี่เจียง

ลี่เจียงเมืองในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานของจีนได้รับการชุมทางถนนสายไหมและถนนชาม้าสำหรับประวัติความเป็นมานานมาก แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และภูมิทัศน์ธรรมชาติทำให้เมืองกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากในประเทศ